Werkwijze

stap1
stap2
stap3
stap4

1. Eerste contact en intake
Het eerste contact met Buiten Creatief verloopt veelal telefonisch met mensen die geïnteresseerd zijn geraakt door onze projecten, de website of van horen zeggen. Een kennismakingsgesprek geeft duidelijkheid of de interesse wederzijds is en er sprake is van een zogenaamde ‘klik’. De opdrachtgever in spé ontvangt globale informatie en inzicht in het te verwachten kostenplaatje. Wij bepalen of de tuin zich leent voor onze tuinontwerpen. Op locatie of vanaf de tekening van de woningarchitect. “Dit heeft niet altijd te maken met de oppervlakte. Een relatief klein formaat tuin wordt beschouwd als een even grote uitdaging.

En dan volgt in feite hetzelfde traject als bij een bouwkundig architect. Nadat alle werkzaamheden zijn beschreven in een opdrachtbevestiging en de tarieven bekend en akkoord zijn, wordt het project opgesplitst in drie fases. Een ontwerpfase, hierin ontvangt de klant een ontwerp en calculatie, gevolgd door een verder uitgewerkte tekening, bestek en een tekeningen voor de verschillende fase van uitvoering.

2. Van ontwerp tot tuin
In heel Nederland en België heeft Buiten Creatief villa’s en bedrijven terreinen voorzien van passende tuinen en groenvoorziening. Het moeten er inmiddels honderden zijn. Allemaal mooi en anders van design.

Iedere tuin een eigen gezicht, dat lijkt haast een onmogelijke opgave. “Verre van dat”, de gesprekken bij de klant zijn een min of meer psychologisch proces. Het is aftasten wat men wil en wat er mogelijk is. Juist dat aanvoelen is heel belangrijk. Op dat moment borrelen de ideeën vanzelf naar boven. Als een soort visioen. Daarmee lijkt het alsof een ontwerp komt ‘aanwaaien’, maar zo eenvoudig werkt het niet.” Van de ideeën in het hoofd tot de daadwerkelijke aanleggen zit een heel traject vooraf.

3. Inventarisatie
Aan het begin van de ontwerpfase wordt de bestaande situatie altijd ingemeten. Tevens wordt in de ontwerpfase al aandacht besteed aan duurzaamheid en beheersbaarheid. Indien gewenst en noodzakelijk worden tevens de benodigde vergunningen aangevraagd.

4. Afstemming met woning
Vaak wordt Buiten Creatief ingeschakeld voor een tuin of park bij een nieuw te bouwen woning of bedrijvencomplex. Bij voorkeur worden wij dan al bij het ontwerpproces van het huis betrokken. Het voordeel daarvan is dat je optimaal van de wisselwerking tussen de verschillende partijen – architect, tuinarchitect en interieurarchitect – kunt profiteren. Bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie van deuren en ramen en terrassen en vijver.

5. Planuitwerking
Als het tuinontwerp is goedgekeurd, wordt het plan gedetailleerd, verder uitgewerkt en een definitief bestek geschreven. Letterlijk alles wordt omschreven en vastgelegd: welke verhardingsmaterialen worden gebruikt, hoeveel zand komt er onder de oprit, hoe wordt de hemelwaterafvoer geregeld, enz. Een beplantingsplan met maten en kwaliteitsomschrijving maakt het geheel af. Als een hovenier exact doet wat in het bestek staat, dan wordt de tuin precies zoals met de opdrachtgever is afgesproken.

Tot slot de uitvoering, voor de opdrachtgever het moment suprême. Een hovenier zorgt in opdracht voor de aanleg, Buiten Creatief houdt zelf de regie in handen. In hoeverre wij het hele project begeleiden, hangt af van de opdrachtgever.

6. Na de aanleg
Is daarmee het werk van Buiten Creatief klaar? Nee, onderhoud en beheer maken deel uit van de langetermijnvisie: we verzekeren onze opdrachtgevers van tuinen waar zij nog heel lang plezier van hebben. Indien de opdrachtgever dat wenst, stellen we een beheer- en onderhoudsplan op en zorgen voor toezicht en periodieke controle.

tuin inventarisatie
Zwembad_tuinkamer
bestek tuinaanleg
tuinaanleg
Tuinaanleg klaar