Disclaimer

Bij Buiten Creatief staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website.

Onze website

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. We kunnen niet garanderen dat onze website foutloos werkt en continu toegankelijk is. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, of schade door storingen. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door Buiten Creatief worden onderhouden. Bijvoorbeeld websites waar Buiten Creatief naar toe linkt, of websites die verwijzen naar onze site. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie wijzigen

Buiten Creatief behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Buiten Creatief sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website;
– het gebruik van informatie van deze website.

Voorwaarden en reglementen

Op overeenkomsten met Buiten Creatief zijn de geldende algemene voorwaarden van toepassing. Bij een verschil tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.

Onjuistheden

Buiten Creatief stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat hartelijke dank!